Κατάστημα σε εμπορικό


Κατασκευή καταστήματος λιανικού εμπορίου εντός εμπορικού κέντρου στην Αθήνα.